ŞAHİNKAYA HAKKINDA

Tarihi Yazdır e-Posta

13. ve 14. yüzyıllarda Akkoyunluların Vartan’daki Ermenileri Erzurum tarafına sürgün etmelerinden sonra, bugünkü Vartan Yaylasının aşağısındaki Vartan Köyüne yerleştikleri söylenir. Dolayısıyla Şurluların Vartan’daki Akkoyunlular’dan olduğu hakkında bazı söylentiler vardır. Belgelere dayalı bir bilgi henüz bulunamamıştır. Ancak, Her üç köydeki (Şur, Şinek, Paçan) bazı ailelerin soy kütüklerinin bu yere(Vartan Köyüne)bağlanması dikkate alınacak olursa, söylentilerin doğru olduğuna kanaat getirebiliriz

 1505 senesine ait Osmanlı Tahrir Defterlerinde, Sero(Siro) adıyla verilen, diğer adı Paçan olan köy, bugünkü Şur, Şinek, Paçan, Anoso, Harheş köylerini kapsayan bir köydü. Daha sonraki Tahrir Defterlerinde Sero(Paçan) diye anılan bu köy, “Paçan(Maraşlı), Şinek(Ataköy), Anoso (Çambaşı), Harheş(Çamlıbel), Şur(Şahinkaya)” adlarıyla 6 ayrı köy halinde yeniden yapılandırılmıştır.

 

 

 

1705 yılında padişah fermanıyla Gürcistan’daki Anakalesi’ne sürgün edilen Of’un 7 köyü(Zeno, Kadahor, Holo, Paçan(Siro), Fotinos ve Kondu) içinde Şur köyü de vardır. Sürgün edilen 1000 hanelik “Surajin kafilesi” içinde Şurluların olduğu, Osmanlı Şeriye Sicillerinde yer almaktadır.
 Şur köyünün yönetiminde herkesçe bilinen otoriter bir özellik vardı. Çevre köyler tarafından “Şur Zakkonu” olarak adlandırılan bu yönetim, Çaykara Tarihine de “Şur Kanunları” olarak geçmiştir. Bu yönetimde kesin kurallar vardı. Suç işleyenlerin cezalarını, köy yönetimi veya köyün ileri gelenleri verirdi. Yürürlükte olan yasalar köy yasalarıydı
Şahinkaya köyünün ilk adı Paçan(Siro) idi. Daha sonraları Şur ve 1964 yılından itibaren de Şahinkaya olarak kayıtlara geçti. 1915 yılında İttihat ve Terakki yönetiminde Başkumandan Vekili Enver Paşa, Osmanlı topraklarındaki Türkçe olmayan yer adlarının Türkçeleştirilmesi amacıyla bir ferman yayımladı.. Bu fermanla, Trabzon Valiliğinin verdiği yer adlarını Türkçeleştirme ile ilgili cevapta, Sero(Şur) köyünün adı “Akarca” olarak bildirildi. Fakat bu isim Başbakanlıkça benimsenmedi ve köyün adı yine Şur olarak kaldı. 1964 yılında yer adlarını Türkçeleştirme yasası gereğince köyün adı, batısında bulunan şahin görünümündeki kayalıklardan(yukarıdaki resim) esinlenilerek Şahinkaya olarak belirlendi.

Bir Yorum Yazın