KUŞMER YAYLASI

KUŞMER YAYLASI Yazdır e-Posta

  

KUŞMERİN TARİHÇESİ

(Pulur Beylerinin Vakfıdır.Yavuz Sultan Selimin Çaldıran Seferi sırasında Osmanlı ordusuna yaptığı yardımlar nedeniyle Pulur Beyine vakfedilen arazinin bir bölümü, Kuşmer Yaylasıdır.) Kuşmer yaylasının sınırları, Tatömerden su akarı, su çatması, Sarıyar sırtları, Karadağ mezarlık, Keçikıranı, Yol, Gelincik Mekberesi, Tek mezar, Barhardağı (komarlık), Of-Bayburt umumi yolu, Kuşmerle ma’ruf yer, Su akarı, Tatömer ile çevrili arazi. Kuşmer yaylasında, önceleri Rizeli hayvan besleyiciler, icarla yazları yaylanırlardı. Rizeliler, (yılda 200 okka yağ) icar karşılığı, Kuşmer yaylasında büyük ve küçük baş hayvanlarını barındırırlardı. Bu icar geliri, Purlu beylerinin medreselerindeki öğrencilerin iaşesinde kullanılırdı. Rizeliler yazları Kuşmer’e gidip gelirlerken Şahinkayalılarla arkadaşlık kurdular. Daha sonraları, Kuşmer yaylası uzak olduğu için Kaçkarların eteklerindeki başka yaylalara çıkmaya başladılar. Kuşmer yaylasını terk edenler (Rizeliler), tanıdıkları Şahinkayalılara, bu yaylayı tavsiye ettiler. Yaklaşık 200 yıl önce Kuşmer yaylasını icarla kullanan Rizeliler, 1850 yıllarda Kuşmer’i terk ettiler. Bu tarihlerde Şur- Şinek – Harheş ( Şahinkaya- Ataköy – Çamlıbel) tek muhtarlıkla yönetiliyordu. Bu muhtarlığın yaylası Sarıkaya’dır. Bu yıllarda, Şur’dan 7 hane, Şinek’ten 8 hane, malcılıkla uğraştıkları için, Kuşmer’e icar karşılığı gitmeye başladılar. Yıllık icar, 200 okka yağdır. Bu icar karşılığı, yaylada kalan Şurlu ve Şinekli aileler bir zaman sonra yaklaşık 1890’lı yıllarda, icar vermemeye başladılar. Bu süre içinde Şur köyünde birçok aile Sarıkaya’yı terk ederek Kuşmer’e gitmeye başladı. Dolayısıyla Kuşmer’deki Şurlu aileler çoğaldı. Sarıkaya’daki Şurlu aileler azaldı. 20. yüzyılın başlarında, Şur-Şinek Harheş (Şahinkaya- Ataköy- Çamlıbel ) köylerinin muhtarlıkları ayrı ayrı birer köy niteliğine dönüştürüldü. Şurlu yerleşimcilerle Pulur vakfı yöneticileri arasında uzun yıllar, yaklaşık 60-70 yıl, süren intifa davası, Pulur Beyleri lehine sonuçlandı. Şurlulara yayladan men kararı tebliğ edildi. On gün içinde yayla terk edilecekti. Bu tebliğden sonra Şurlular, Anakaraya bir heyet gönderdi. Heyetin başında, I. Dünya savaşında İsmet Paşanın tabur imamlığını yapan Davut Ayal vardı. Bu tarihlerde İsmet Paşa Cumhurbaşkanıydı. İsmet Paşa, Şur’dan gelen bu heyeti Trabzon milletvekili Süleyman Sırrıgedik (Ataköylü) le birlikte yine Trabzon milletvekili hukukçu Faik Ahmet Barutçu’ya gönderdi. Heyet, Faik Ahmet Barutçu’yla görüştü. Temyizden dosya alındı. 18 okka ağırlığındaki dosyayı, Barutçu 2-3 günde inceledi. Dosyanın incelenmesi tamamlanınca, Faik Ahmet Barutçu Şurlu heyete, kararın bozulmasının mümkün olmadığını söyledi. Pulur vakfının mütevellisinin fiziki yapısında bir eksiklik olup olmadığını heyetten sordu. Pulur vakfının mütevellisi Hacı Ferşat Efendinin bir gözünün kör olduğunu öğrenince önce Hacı Ferşat Efendinin mütevellik yetkisini elinden aldı. Dolayısıyla Hacı Ferşat Vakfı içinde bulunan Kuşmer yaylasının vakıf namesini iptal etti. Yayla, Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildi. Daha sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kuşmer Yaylasını, 20.000TL değerle 5 eşit taksitle ödenmek kaydıyla Şurlulara satmaya karar verdi. Vekiller Heyeti (Bakanlar Kurulu) kararıyla satış onaylandı. Bu satış kararından sonra ayrıca, 3.000TL ecr-i misil ödenmesine karar verildi. Taksitlerin son ödeme tarihini takip eden aylarda, 8.8.1947 tarihinde Of kazasının Şur köyü tüzel kişiliğine tabusu tescil edilmiştir. Bu tarihte Şur köyü muhtarı, Muhammet Kamadır

Bir Yorum Yazın