EKONOMİSİ

Ekonomisi Yazdır e-Posta

Şahinkaya Köyü halkı önceleri geçimini çay, fındık, mısır ve hayvancılıktan karşılamaktaydı. Ekili arazinin az oluşu ve nüfusunun fazla oluşu nedeniyle insanlar geçimlerini sağlayabilmek için 70’li yılların başında gurbet hayatıyla tanışmaya başladılar. İstanbul’a, İzmir’e, Samsun’a ve Türkiye’nin hemen hemen bütün illerine yerleşmişlerdir. Türkiye’nin hangi köşesine giderseniz gidin kesin bir sıla özlemi duyan Şahinkayalıya rastlarsınız. Türkiye’nin dışında başta Almanya olmak üzere Fransa, Hollanda, Yunanistan, Suudi Arabistan ve son zamanlarda Rusya’ya işçi olarak çalışmaya gitmişlerdir. Buralardan kazandıklarını geride gözü yaşlı bıraktıkları ailelerine göndererek, ekonomilerine katkı sağlamışlardır. Bunların dışında 70’li yılların başında sel felaketleri nedeniyle Gökçeada ve Kırıkhan’a çok sayıda Şahinkayalı iskân olarak yerleştirilmiştir. Bu kişiler köylerini unutmamış her vesileyle köylerine ve ailelerine ekonomik katkı sağlamıştır. Şu anda Şahinkaya Köyünde yaşayanlar geçimlerini gurbette olan ailelerinde gelen para ile memur olan çocuklarının kazançlarıyla, açmış oldukları ticarethaneleriyle ve az da olsa, topraktan ve hayvancılıktan elde ettikleri gelirleriyle sağlamaktadırlar. Şahinkaya’da şu an fındık, mısır ve çay üretimi yapılmaktadır

ÇAY

Şahinkaya köyünün aşağı kısımlarında çay yetiştiriciliği yapılmaktadır. Küçük ölçekte de olsa yetiştirilen çay önemli bir gelir kaynağı olarak göze çarpmaktadır.

FINDIK

Bölgenin en önemli artımsal örünüdür. Rakımı yüksek ve sıcaklıkların düşük olduğu bölgelerde fındık üretimi yapılmaktadır. Fındık çoğu ailenin geçim kaynağı olarak göze çarpar.

MISIR

Şahinkaya köyünde hemen hemen her aile tarlasında mısır eker. Köylünün ana tarım ürünlerinin içinde mısır en başta gelir. Fakat mısır, ticari üründen çok temel besin kaynağı olarak kullanılır.

HAYVANCILIK

Köyümüzde hem küçük hem de büyük baş hayvan besiciliği yapılmaktadır. Köyde kalan hemen hemen tüm aileler bir veya iki büyük baş hayvan beslemektedir. Bazı aileler büyük baş hayvancılığın yanında küçük baş hayvancılık da yapmaktadırlar

ARICILIK

Köyümüzde arıcılığın geçmişi çok eskiye dayanır. Çiçeği bol Kuşmer yaylası balıyla ünlüdür. Önceleri aile içi ihtiyaç gözetilerek yapılan arıcılık, şimdilerde ticari bir geçim kaynağı olmuştur.

BALIKÇILIK

Son zamanlarda yöremizde başta uzungöl olmak üzere alaabalık üretimi yapılmaktadır.

 

Bir Yorum Yazın